Sanataide ohjaaja, FM Paula Tanner opastaa kirjoittaja ryhmää.
Toimittaja, FM Simppu Bavard ohjaa talon oman Kuntsiini- lehden tekoa.