• Sopivat, laadukkaat kodinomaiset tilat. Sisäpiha suojassa.

  • Motivoitunut henkilökunta

  • Mielenterveysasukkaat, jotka tarvitsevat tuettua ja turvallista asumispalvelua

  • Kuntien myönteinen suhtautuminen tehokkaalle palvelun tarjoamiselle

  • Yhteisöhoidon viitekehys

P-Syketalo suunnittelee ja toteuttaa toimintansa niin, että kunnat saavat tarkoituksenmukaista, kustannus tehokasta, laadukasta ja tuloksellista palvelua tilaajalle. Käytännössä P-Syketalolle uskottu asukas saa turvallista ja tasa-arvoista hoitoa vuorokauden ympäri. Erikoistumisensa vuoksi P-Syketalo ei pysty vastaanottamaan potilaita, jotka ovat riski itselleen ja muille, vakavasti liikuntarajoitteiset, sekä vanhukset, jotka kuuluvat psykogeriatrisen hoidon piiriin.